12 May 2012

SETU: HR-XML in Nederland

Sinds 2007 is de SETU in Nederland actief in het op maat maken van de internationale HR-XML standaarden voor gebruik in de Nederlandse branche voor flexibele arbeid. In de bijna vijf jaar is er veel werk verzet: zo is er gestart met de ontwikkeling van standaarden om de aanvraag, de offerte, de plaatsing, het urenbriefje en de factuur digitaal uit te kunnen wisselen. Deze standaarden beschrijven de informatie die uitgewisseld wordt, voor de technische uitwisseling van de informatie wordt gebruik gemaakt van de HR-XML 2.5 standaarden. Voor de vier standaarden waarin de genoemde berichten in gedefinieerd worden is het niet gebleven bij één versie. Input en vragen van gebruikers van de standaarden heeft er toe geleid dat de standaarden verder aangevuld en verbetert zijn. Van het urenbriefje en de factuur zijn daarom nu de 1.2 versies beschikbaar, voor de aanvraag, de offerte en de plaatsing wordt in 2012 gewerkt aan de 1.2 versie.

Naast de standaarden voor wat wij het ‘reguliere’ proces noemen zien we bij de SETU ook een aantal andere ontwikkelingen naar boven komen. Zo is vorig jaar door de SETU in samenwerking met het UWV een standaard ontwikkeld voor de uitwisseling van Vacatures tussen vacaturehouders en jobboards. Deze standaard voldoet aan de behoefte van partijen om op een gestandaardiseerde manier vacatures uit te kunnen wisselen en eenvoudiger te kunnen matchen aan de profielen van werkzoekenden. Ook deze standaard maakt voor de technische implementatie gebruik van de HR-XML 2.5 standaarden. Voor het huidige jaar verwachten we nog aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een standaard voor de uitwisseling van planningsinformatie, een nieuwe informatiestroom waar het gebruik van standaarden de processen kan versimpelen en tot besparingen kan leiden.

De afgelopen 5 jaar heeft de SETU met de ontwikkelingen van de standaarden HR-XML in Nederland op de kaart gezet en ervoor gezorgd dat partijen die aan de slag willen met standaardisatie van processen in de branche voor flexibele arbeid niet meer om de SETU standaarden (en daarmee niet meer om de HR-XML standaarden heen kunnen). De komende vijf jaar wordt er doorgebouwd op de huidige basis en hopen we net zo succesvol te zijn als in de eerste vijf jaar.

RECENT POSTS